Świadkowie czasu godziny emisji w telewizji, obsada, gdzie i kiedy obejrzeć

Najbliższe emisje

Emisja Świadkowie czasu będzie miała miejsce:

2017-08-23

18:03 Świadkowie czasu - Z żołnierskiego albumu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
magazyn
Czas trwania: 13min. / Polska / 2017
18:05 Świadkowie czasu - Obraz z wojennego szlaku Logo TVP3 Opole
27 listopada w polskiej parafii na Willesden Green w Londynie miała miejsce uroczystość 75. rocznicy namalowania obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej przez białostoczanina Piotra Sawickiego seniora. Sawicki namalował go w 1941 roku w Tatiszczewie, gdy tworzyła się tam Armia generała Andersa
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016
19:10 Świadkowie czasu - Obcy nad Supraślą Logo TVP3 Katowice
W 2014 roku koło Supraśla archeolodzy odkryli relikty sprzed 4 tys. lat związane z obrzędowością Półwyspu Iberyjskiego. Znaleziono obiekt o charakterze obrzędowym, w którym znajdowały się tajemnicze przedmioty.
Czas trwania: 17min. / Polska / 2017
21:02 Świadkowie czasu - Z żołnierskiego albumu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
magazyn
Czas trwania: 13min. / Polska / 2017
21:13 Świadkowie czasu - Obraz z wojennego szlaku Logo TVP3 Rzeszów
27 listopada w polskiej parafii na Willesden Green w Londynie miała miejsce uroczystość 75. rocznicy namalowania obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej przez białostoczanina Piotra Sawickiego seniora. Sawicki namalował go w 1941 roku w Tatiszczewie, gdy tworzyła się tam Armia generała Andersa
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016

2017-08-24

07:28 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 15min.
07:41 Świadkowie czasu - Obraz z wojennego szlaku Logo TVP3 Rzeszów
27 listopada w polskiej parafii na Willesden Green w Londynie miała miejsce uroczystość 75. rocznicy namalowania obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej przez białostoczanina Piotra Sawickiego seniora. Sawicki namalował go w 1941 roku w Tatiszczewie, gdy tworzyła się tam Armia generała Andersa
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016
17:30 Świadkowie czasu Logo TVP3 Białystok
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 17min.
19:21 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.
21:05 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.

2017-08-25

18:01 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.
19:25 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.
19:30 Świadkowie czasu - Pacowa Chata Logo TVP3 Lublin
magazyn
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016

2017-08-27

10:13 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.
10:15 Świadkowie czasu - Pacowa Chata Logo TVP3 Rzeszów
magazyn
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016
17:31 Świadkowie czasu - Obcy nad Supraślą Logo TVP3 Szczecin
W 2014 roku koło Supraśla archeolodzy odkryli relikty sprzed 4 tys. lat związane z obrzędowością Półwyspu Iberyjskiego. Znaleziono obiekt o charakterze obrzędowym, w którym znajdowały się tajemnicze przedmioty.
Czas trwania: 17min. / Polska / 2017
17:31 Świadkowie czasu - Pacowa Chata Logo TVP3 Lublin
magazyn
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016

2017-08-28

07:28 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 15min.
18:01 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.
21:03 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.

2017-08-29

19:21 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.

2017-08-30

17:31 Świadkowie czasu Logo TVP3 Wrocław
magazyn
Czas trwania: 13min.
17:59 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.
19:10 Świadkowie czasu - Rodowe gniazdo Logo TVP3 Katowice
Historia Białegostoku ma ciągle zagadkowe, nieodkryte wątki. Do takich należy historia rodziny Zaczeniuków. Jest ona od co najmniej od czterech stuleci związana z Podlasiem.
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017
21:02 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.

2017-08-31

07:28 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 15min.
17:30 Świadkowie czasu Logo TVP3 Białystok
magazyn
Czas trwania: 17min.
19:21 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.
21:05 Świadkowie czasu Logo TVP3 Gorzów Wlkp.
Refleksyjny cykl reporterski o pamięci, przemijaniu i kontekstach. Ma inspirować widzów do poznania wielokulturowej przeszłości Podlasia, w którym setki lat współistniały różne kultury, narody i religie.
Czas trwania: 13min.

2017-09-01

19:30 Świadkowie czasu - Skarby ze Złotorii Logo TVP3 Lublin
W lutym 2016 roku przypadkowy znalazca odkrył na polu w Złotorii resztki naczyń i metalowe krążki. Po ich oczyszczeniu przez archeologów okazało się że jest to wczesnośredniowieczny skarb monet z zachodniej Europy i jedyne tego typu znalezisko w Polsce.
Czas trwania: 17min. / Polska / 2017

2017-09-02

19:00 Świadkowie czasu Logo TVP3 Białystok
magazyn
Czas trwania: 17min.
20:40 Świadkowie czasu Logo TVP3 Katowice
magazyn
Czas trwania: 13min.

2017-09-03

10:14 Świadkowie czasu - Skarby ze Złotorii Logo TVP3 Rzeszów
W lutym 2016 roku przypadkowy znalazca odkrył na polu w Złotorii resztki naczyń i metalowe krążki. Po ich oczyszczeniu przez archeologów okazało się że jest to wczesnośredniowieczny skarb monet z zachodniej Europy i jedyne tego typu znalezisko w Polsce.
Czas trwania: 17min. / Polska / 2017
17:31 Świadkowie czasu - Skarby ze Złotorii Logo TVP3 Lublin
W lutym 2016 roku przypadkowy znalazca odkrył na polu w Złotorii resztki naczyń i metalowe krążki. Po ich oczyszczeniu przez archeologów okazało się że jest to wczesnośredniowieczny skarb monet z zachodniej Europy i jedyne tego typu znalezisko w Polsce.
Czas trwania: 17min. / Polska / 2017
17:31 Świadkowie czasu - Rodowe gniazdo Logo TVP3 Szczecin
Historia Białegostoku ma ciągle zagadkowe, nieodkryte wątki. Do takich należy historia rodziny Zaczeniuków. Jest ona od co najmniej od czterech stuleci związana z Podlasiem.
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017
20:45 Świadkowie czasu - Skarby ze Złotorii Logo TVP3 Rzeszów
W lutym 2016 roku przypadkowy znalazca odkrył na polu w Złotorii resztki naczyń i metalowe krążki. Po ich oczyszczeniu przez archeologów okazało się że jest to wczesnośredniowieczny skarb monet z zachodniej Europy i jedyne tego typu znalezisko w Polsce.
Czas trwania: 17min. / Polska / 2017

2017-09-06

19:14 Świadkowie czasu Logo TVP3 Łódź
magazyn
Czas trwania: 13min.

2017-09-07

07:46 Świadkowie czasu Logo TVP3 Łódź
magazyn
Czas trwania: 13min.
17:30 Świadkowie czasu Logo TVP3 Białystok
magazyn
Czas trwania: 17min.

2017-09-08

17:59 Świadkowie czasu Logo TVP3 Łódź
magazyn
Czas trwania: 13min.

2017-09-09

19:00 Świadkowie czasu Logo TVP3 Białystok
magazyn
Czas trwania: 17min.
20:40 Świadkowie czasu Logo TVP3 Katowice
magazyn
Czas trwania: 13min.

2017-09-13

19:14 Świadkowie czasu Logo TVP3 Łódź
magazyn
Czas trwania: 13min.

2017-09-14

07:46 Świadkowie czasu Logo TVP3 Łódź
magazyn
Czas trwania: 13min.
17:30 Świadkowie czasu Logo TVP3 Białystok
magazyn
Czas trwania: 17min.

2017-09-15

17:59 Świadkowie czasu Logo TVP3 Łódź
magazyn
Czas trwania: 13min.

2017-09-17

18:58 Świadkowie czasu - odc. 1 Skarby supraskiego kościoła Logo TVP3 Białystok
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016
Strona zawiera informacje na temat godzin emisji pozycji Świadkowie czasu. Jeżeli stacje telewizyjne planują w najbliższym czasie nadać audycję w sekcji najbliższe emisje umieszczone są informacje na temat jakiego dnia, o której godzinie oraz na jakiej antenie można obejrzeć program. W przypadku braku Świadkowie czasu w ramówkach jakiekogokolwiek kanału wyświetlona jest lista poprzednich emisji z ostatnich 30 dni. Brak informacji na temat poprzednich i przyszłych wyświetleń oznacza, że żadna z ponad 160 stacji obecnych w programie telewizyjnym naziemna.info, nie nadawała audycji i nie planuje tego w najbliższym czasie.

Emisja w stacjach

Pozycję można obejrzeć w:

© 2016 - PROGRAM TV - przewodnik telewizyjny naziemna.info