Sensacje XX wieku godziny emisji w telewizji, obsada, gdzie i kiedy obejrzeć

Najbliższe emisje

Emisja Sensacje XX wieku będzie miała miejsce:

2017-08-21

13:55 Sensacje XX wieku - Tajna kwatera /3/ Logo TVP Historia
Zamek w Książu od lat budzi zainteresowanie historyków i poszukiwaczy skarbów. W odcinku o skarbach przetrzymywanych w zamku w Książu, czego szukały oddziały specjalne NKWD, po co drążono podziemne tunele?
Czas trwania: 24min. / Polska / 2000 / cykl dokumentalny
14:20 Sensacje XX wieku - Jak hartowała się stal Logo TVP Historia
Sprawa Borysa Sawinkowa, przywódcy antybolszewickiej opozycji, który przez KGB został zwabiony do ZSRR, a następnie zamordowany w więzieniu. Program pokazuje, jak tworzony był i jak się rozwijał radziecki aparat terroru.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1994 / cykl dokumentalny
19:15 Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze odc. 1 Logo TVP Historia
Program poświęcony współpracy wojskowej III Rzeszy i Związku Radzieckiego w latach poprzedzających II wojnę światową. Już na początku lat 20. podjęto próby odtworzenia niemieckiej potęgi wojskowej, ograniczanej postanowieniami Traktatu Wersalskiego.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1993 / cykl dokumentalny
19:50 Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze odc. 2 Logo TVP Historia
Program poświęcony współpracy wojskowej III Rzeszy i Związku Radzieckiego w latach poprzedzających II wojnę światową. Już na początku lat 20. podjęto próby odtworzenia niemieckiej potęgi wojskowej, ograniczanej postanowieniami Traktatu Wersalskiego.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny

2017-08-22

14:00 Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze odc. 1 Logo TVP Historia
Program poświęcony współpracy wojskowej III Rzeszy i Związku Radzieckiego w latach poprzedzających II wojnę światową. Już na początku lat 20. podjęto próby odtworzenia niemieckiej potęgi wojskowej, ograniczanej postanowieniami Traktatu Wersalskiego.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1993 / cykl dokumentalny
14:30 Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze odc. 2 Logo TVP Historia
Program poświęcony współpracy wojskowej III Rzeszy i Związku Radzieckiego w latach poprzedzających II wojnę światową. Już na początku lat 20. podjęto próby odtworzenia niemieckiej potęgi wojskowej, ograniczanej postanowieniami Traktatu Wersalskiego.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny
19:00 Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze odc. 3 Logo TVP Historia
Program poświęcony współpracy wojskowej III Rzeszy i Związku Radzieckiego w latach poprzedzających II w. św. Już na początku lat 20. podjęto próby odtworzenia niemieckiej potęgi wojskowej, ograniczanej postanowieniami Traktatu Wersalskiego.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny
19:30 Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze odc. 4 Logo TVP Historia
Dokumenty ujawnione przez archiwa rosyjskie, dot. tajnych porozumień militarnych między ZSRR i Niemcami. Wspólne próby z bronią chem. w bazie Kama; Zwiększający się potencjał wojskowy ZSRR; czystki w armii radzieckiej; Wojna domowa w Hiszpanii.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny

2017-08-23

14:15 Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze odc. 3 Logo TVP Historia
Program poświęcony współpracy wojskowej III Rzeszy i Związku Radzieckiego w latach poprzedzających II w. św. Już na początku lat 20. podjęto próby odtworzenia niemieckiej potęgi wojskowej, ograniczanej postanowieniami Traktatu Wersalskiego.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny
14:45 Sensacje XX wieku - Stalowe Przymierze odc. 4 Logo TVP Historia
Dokumenty ujawnione przez archiwa rosyjskie, dot. tajnych porozumień militarnych między ZSRR i Niemcami. Wspólne próby z bronią chem. w bazie Kama; Zwiększający się potencjał wojskowy ZSRR; czystki w armii radzieckiej; Wojna domowa w Hiszpanii.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny
19:00 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. I Logo TVP Historia
John Kennedy objął prezydenturę w czasie największego rozwoju radzieckich sił nuklearnych. Gra polityczna, jaką podjął Kennedy, ponosząc na początku dotkliwą klęskę /Zatoka Świń/. Działania, które doprowadziły do odzyskania przez USA parytetu nuklearnego.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
19:35 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. II Logo TVP Historia
Mechanizm rozgrywki Chruszczowa z prezydentem Johnem Kennedym. Chruszczow, usiłując zapewnić przewagę nuklearną Związku Radzieckiego, umieścił rakiety średniego zasięgu na Kubie. Uznał, że Kennedy jest politykiem chwiejnym i niedoświadczonym.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny

2017-08-24

14:05 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. I Logo TVP Historia
John Kennedy objął prezydenturę w czasie największego rozwoju radzieckich sił nuklearnych. Gra polityczna, jaką podjął Kennedy, ponosząc na początku dotkliwą klęskę /Zatoka Świń/. Działania, które doprowadziły do odzyskania przez USA parytetu nuklearnego.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
14:35 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. II Logo TVP Historia
Mechanizm rozgrywki Chruszczowa z prezydentem Johnem Kennedym. Chruszczow, usiłując zapewnić przewagę nuklearną Związku Radzieckiego, umieścił rakiety średniego zasięgu na Kubie. Uznał, że Kennedy jest politykiem chwiejnym i niedoświadczonym.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. III Logo TVP Historia
W 1962 r. świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. Rozmieszczenie przez ZSRR rakiet SS - 4 na Kubie zmusiło prezydenta USA do postawienia wszystkiego na jedną kartę. Okręty blokowały wyspę, w bazach lotniczych i nuklearnych zarządzono stan pogotowia.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
19:50 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. IV Logo TVP Historia
Program pokazuje losy głównych bohaterów wydarzeń po 1962 roku: Chruszczowa, Kennedy'ego, Castro i Pieńkowskiego, pozostające w bezpośrednim związku z wydarzeniami wokół Kuby.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny

2017-08-25

13:55 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. III Logo TVP Historia
W 1962 r. świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. Rozmieszczenie przez ZSRR rakiet SS - 4 na Kubie zmusiło prezydenta USA do postawienia wszystkiego na jedną kartę. Okręty blokowały wyspę, w bazach lotniczych i nuklearnych zarządzono stan pogotowia.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
14:25 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. IV Logo TVP Historia
Program pokazuje losy głównych bohaterów wydarzeń po 1962 roku: Chruszczowa, Kennedy'ego, Castro i Pieńkowskiego, pozostające w bezpośrednim związku z wydarzeniami wokół Kuby.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
15:00 Sensacje XX wieku - Szabla polska Logo National Geographic
Bogusław Wołoszański relacjonuje przebieg stoczonej 31 sierpnia 1920 roku bitwy pod Komarowem. Starcie 1. Dywizji Jazdy z sowiecką 1. Armią Konną było największą bitwą konnicy w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Potyczka ta miała kluczowe znaczenie dla wyniku całego konfliktu zbrojnego.
Czas trwania: 60min. / Polska / 2015 / program historyczny
16:00 Sensacje XX wieku - Własow Logo National Geographic
Autorzy programu przybliżają historię generała Andrieja Własowa. Omawiają okoliczności, w jakich ten bohater bitwy pod Moskwą z 1941 roku podjął kolaborację z Niemcami. Odsłaniają też kulisy jego schwytania w 1945 roku przez NKWD i późniejszej tragicznej śmierci na mocy wyroku sowieckiego sądu. Próbują też ustalić jego relację z generałem Reinhardem Gehlenem, szefem wywiadu wojskowego Fremde Heere Ost.
Czas trwania: 60min. / Polska / 2015 / program historyczny
19:00 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. V Logo TVP Historia
Przejęcie władzy w ZSRR przez Leonida Breżniewa oznaczało zamknięcie pewnej epoki w historii tego państwa i międzynarodowych stosunków. Chruszczow został odsunięty, gdyż uznano, że doprowadził kraj do katastrofy gospodarczej.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
19:35 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. VI Logo TVP Historia
W 1963 r. urząd prezydenta USA objął Lyndon B. Johnson. Z jego prezydenturą wiąże się narastanie konfliktu w Wietnamie, który w końcu dekady osiągnął tragiczne rozmiary. Program przedstawia wydarzenia, które doprowadziły do okrutnej wojny.
Czas trwania: 25min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny

2017-08-28

14:05 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. III Logo TVP Historia
W 1962 r. świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. Rozmieszczenie przez ZSRR rakiet SS - 4 na Kubie zmusiło prezydenta USA do postawienia wszystkiego na jedną kartę. Okręty blokowały wyspę, w bazach lotniczych i nuklearnych zarządzono stan pogotowia.
Czas trwania: 22min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
14:35 Sensacje XX wieku - Najwyższa stawka cz. IV Logo TVP Historia
Program pokazuje losy głównych bohaterów wydarzeń po 1962 roku: Chruszczowa, Kennedy'ego, Castro i Pieńkowskiego, pozostające w bezpośrednim związku z wydarzeniami wokół Kuby.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
19:20 Sensacje XX wieku - Narodziny wojny /1/ Logo TVP Historia
Obraz polityki 1939 r. rządów Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i ZSRR, która doprowadziła do największego kataklizmu w dziejach ludzkośći - II wojny światowej. Adolf Hitler, przemawiając 22 sierpnia 1939 roku do najwyższych oficerów Wehrmachtu.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
19:50 Sensacje XX wieku - Narodziny wojny /2/ Logo TVP Historia
2 cz. , w którym B. Wołoszański poddaje analizie politykę ostatnich dni VIII 1939 r. , gdy rząd polski podjął działania, aby odwrócić bieg wydarzeń i nie dopuścić do wojny. Czy mieliśmy szansę na uniknięcie wojny? Jakie błędy popełnił Józef Beck?
Czas trwania: 24min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny

2017-08-29

14:05 Sensacje XX wieku - Narodziny wojny /1/ Logo TVP Historia
Obraz polityki 1939 r. rządów Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i ZSRR, która doprowadziła do największego kataklizmu w dziejach ludzkośći - II wojny światowej. Adolf Hitler, przemawiając 22 sierpnia 1939 roku do najwyższych oficerów Wehrmachtu.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
14:35 Sensacje XX wieku - Narodziny wojny /2/ Logo TVP Historia
2 cz. , w którym B. Wołoszański poddaje analizie politykę ostatnich dni VIII 1939 r. , gdy rząd polski podjął działania, aby odwrócić bieg wydarzeń i nie dopuścić do wojny. Czy mieliśmy szansę na uniknięcie wojny? Jakie błędy popełnił Józef Beck?
Czas trwania: 24min. / Polska / 1997 / cykl dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku - Księga szpiegów - Powers cz. 1 Logo TVP Historia
Cykliczny program Bogusława Wołoszańskiego. W tym odcinku historia zestrzelenia samolotu szpiegowskiego U2 nad ZSRR 1 maja 1960 r.
Czas trwania: 18min. / Polska / 1994 / cykl dokumentalny
19:50 Sensacje XX wieku - Księga szpiegów - Powers cz. 2 Logo TVP Historia
Cykliczny program Bogusława Wołoszańskiego. W tym odcinku ciąg dalszy historii zestrzelenia samolotu szpiegowskiego U2 nad ZSRR 1 maja 1960 r.
Czas trwania: 19min. / Polska / 1994 / cykl dokumentalny

2017-08-30

14:00 Sensacje XX wieku - Księga szpiegów - Powers cz. 1 Logo TVP Historia
Cykliczny program Bogusława Wołoszańskiego. W tym odcinku historia zestrzelenia samolotu szpiegowskiego U2 nad ZSRR 1 maja 1960 r.
Czas trwania: 18min. / Polska / 1994 / cykl dokumentalny
14:25 Sensacje XX wieku - Księga szpiegów - Powers cz. 2 Logo TVP Historia
Cykliczny program Bogusława Wołoszańskiego. W tym odcinku ciąg dalszy historii zestrzelenia samolotu szpiegowskiego U2 nad ZSRR 1 maja 1960 r.
Czas trwania: 19min. / Polska / 1994 / cykl dokumentalny
19:30 Sensacje XX wieku - Siła ognia Logo TVP Historia
Po wybuchu powstania warszawskiego, mimo że Niemcy na wszystkich frontach potrzebowali materiałów wojennych, Hitler wydał rozkaz o starciu Warszawy z powierzchni ziemi.
Czas trwania: 24min. / Polska / 1995 / cykl dokumentalny
20:05 Sensacje XX wieku - Szaleństwa boga wojny Logo TVP Historia
To broń pancerna, a nie artyleria jest bogiem wojny. Projektując ją, konstruktorzy często popuszczali wodze fantazji. Wiele zaprojektowanych przez nich pancernych pojazdów odnaleźli autorzy programu w Tank Museum Bovington Camp w Wielkiej Brytanii.
Czas trwania: 28min. / Polska / 1992 / cykl dokumentalny

2017-08-31

13:55 Sensacje XX wieku - Siła ognia Logo TVP Historia
Po wybuchu powstania warszawskiego, mimo że Niemcy na wszystkich frontach potrzebowali materiałów wojennych, Hitler wydał rozkaz o starciu Warszawy z powierzchni ziemi.
Czas trwania: 24min. / Polska / 1995 / cykl dokumentalny
14:30 Sensacje XX wieku - Szaleństwa boga wojny Logo TVP Historia
To broń pancerna, a nie artyleria jest bogiem wojny. Projektując ją, konstruktorzy często popuszczali wodze fantazji. Wiele zaprojektowanych przez nich pancernych pojazdów odnaleźli autorzy programu w Tank Museum Bovington Camp w Wielkiej Brytanii.
Czas trwania: 28min. / Polska / 1992 / cykl dokumentalny
19:30 Sensacje XX wieku - Bitwa pod Mokrą - Siła kawalerii Logo TVP Historia
Widowisko przypomina mało znaną historię z września 1939 r. Atak Niemiec na Polskę pamiętamy zwykle jako pasmo klęsk i porażek naszej armii. Błędy taktyczne dowództwa, spowodowane wiarą w sojuszników i przewaga wojsk niemieckich doprowadziły do przegranej.
Czas trwania: 46min. / Polska / 2004

2017-09-01

14:10 Sensacje XX wieku - Bitwa pod Mokrą - Siła kawalerii Logo TVP Historia
Widowisko przypomina mało znaną historię z września 1939 r. Atak Niemiec na Polskę pamiętamy zwykle jako pasmo klęsk i porażek naszej armii. Błędy taktyczne dowództwa, spowodowane wiarą w sojuszników i przewaga wojsk niemieckich doprowadziły do przegranej.
Czas trwania: 46min. / Polska / 2004
19:35 Sensacje XX wieku - Kutrzeba cz. 1 Logo TVP Historia
Czy Polska mogła odwrócić kataklizm, jaki spadł na nią 1.09 1939 r. , uniknąć zagłady 6 mln obywateli, zniszczenia stolicy, miast, miasteczek i wsi, ogromnych strat w gospodarce? Wydawałoby się, że było to niemożliwe wobec przygniatającej przewagi wroga.
Czas trwania: 48min. / Polska / 2002 / widowisko kameralne

2017-09-02

05:00 Sensacje XX wieku: Bitwa pod Mokrą, odc. 1 Logo FOKUS TV
Widowisko przedstawia jedno z nielicznych militarnych zwycięstw odniesionych przez polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku. W okolicach wsi Mokra Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem pułkownika Juliana Filipowicza spotkała się z 4. Dywizją Pancerną generała Reinhardta. Najeźdźcom została zadana dotkliwa klęska. Polacy zniszczyli kilkadziesiąt wozów pancernych i powstrzymali natarcie wielokrotnie silniejszego i lepiej uzbrojonego przeciwnika.
Czas trwania: 46min. / Polska / 2004 / program historyczny

2017-09-03

05:00 Sensacje XX wieku: Decydujący cios, odc. 2 Logo FOKUS TV
Wiosną 1936 roku Hitler otwarcie szykował się do wojny. Jego podwładni z NSDAP i SS w pełni popierali jego awanturnicze plany. Za to starzy, cesarscy jeszcze generałowie głośno protestowali. Ich zdaniem Wehrmacht nie był gotowy do starcia ze światowymi potęgami.
Czas trwania: 47min. / Polska / 2004 / program historyczny

2017-09-04

05:00 Sensacje XX wieku: Goering, odc. 3 Logo FOKUS TV
Hermann Göring, zbrodniarz wojenny skazany na karę śmierci podczas procesu w Norymberdze, zmarł w więzieniu jeszcze przed egzekucją. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy dowódca Luftwaffe zapłacił za otrzymanie trucizny. W rolę Göringa wcielił się Cezary Żak.
Czas trwania: 49min. / Polska / 2003 / program historyczny
14:10 Sensacje XX wieku - Kutrzeba cz. 1 Logo TVP Historia
Czy Polska mogła odwrócić kataklizm, jaki spadł na nią 1.09 1939 r. , uniknąć zagłady 6 mln obywateli, zniszczenia stolicy, miast, miasteczek i wsi, ogromnych strat w gospodarce? Wydawałoby się, że było to niemożliwe wobec przygniatającej przewagi wroga.
Czas trwania: 48min. / Polska / 2002 / widowisko kameralne
19:20 Sensacje XX wieku - Kutrzeba cz. 2 Logo TVP Historia
Niemieckie armie od północy i południa szły na Warszawę, spychając wykrwawione polskie wojska. Armia Poznań była pośrodku tych kleszczy. Nieatakowana przez Niemców zachowała pełnię sił. Mogła, jak chciał gen. Kutrzeba, uderzyć w bok niemieckiej 8. Armii.
Czas trwania: 47min. / Polska / 2002 / widowisko kameralne

2017-09-05

05:00 Sensacje XX wieku: Historia nikczemności, odc. 4 Logo FOKUS TV
Przed II wojną światową faszystowskie Niemcy potrzebowały środków na zbrojenia. W 1938 roku dzięki włączeniu Austrii do III Rzeszy uzyskano bogate zasoby złota i walut, zapasy surowców oraz silny przemysł. Późniejsze zagarnięcie Czech umożliwiło uzbrojenie 36. dywizji Wehrmachtu. Z czeskich banków wywieziono 25 mln dolarów w złocie. Nie przestrzegano umów międzynarodowych, rabując także dzieła sztuki i obiekty sakralne. Rabunkowa polityka hitlerowców sprawiła, że gdy wybuchła wojna, III Rzesza zyskała nowe źródła funduszy umożliwiających prowadzenie działań na wielką skalę. Wrogowie Niemiec na podbitych terenach mieli zostać nie tylko pokonani, ale przedtem wszystkim ograbieni ze wszystkich wartościowych przedmiotów. Mieli się tym zająć ludzie tacy jak Franz Konrad.
Czas trwania: 49min. / Polska / 2005 / program historyczny
14:05 Sensacje XX wieku - Kutrzeba cz. 2 Logo TVP Historia
Niemieckie armie od północy i południa szły na Warszawę, spychając wykrwawione polskie wojska. Armia Poznań była pośrodku tych kleszczy. Nieatakowana przez Niemców zachowała pełnię sił. Mogła, jak chciał gen. Kutrzeba, uderzyć w bok niemieckiej 8. Armii.
Czas trwania: 47min. / Polska / 2002 / widowisko kameralne
19:20 Sensacje XX wieku - Enigma cz. 1 Logo TVP Historia
Pierwsza część odcinka poświęconego maszynie szyfrującej Enigma wprowadza widza w temat wojny wywiadów. Autor opowiada o początkowych klęskach brytyjskiej Royal Navy w II wojnie światowej i powstaniu centrum brytyjskich kryptologów w Bletchley Park.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny
19:50 Sensacje XX wieku - Enigma cz. 2 Logo TVP Historia
Druga część odcinka poświęconego maszynie szyfrującej Enigma. We wnętrzach pałacyku w Bletchley Park autor opowiada o szczegółach prac brytyjskich kryptologów podczas II wojny światowej nad odczytywaniem szyfrogramów wroga.
Czas trwania: 24min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny

2017-09-06

05:00 Sensacje XX wieku: Kutrzeba, odc. 5 Logo FOKUS TV
Bohaterem widowiska historycznego jest generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca armii "Poznań", która broniła Wielkopolski podczas napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku. Autor filmu, analizując ówczesne ruchy wojsk i działania dyplomatyczne, usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy nasz kraj mógł uchronić się przed wrześniowym kataklizmem. Przyjrzymy się prowadzonym wówczas działaniom obronnym i rozkazom wydanym przez dowództwo.
Czas trwania: 48min. / Polska / 2002 / program historyczny
14:05 Sensacje XX wieku - Enigma cz. 1 Logo TVP Historia
Pierwsza część odcinka poświęconego maszynie szyfrującej Enigma wprowadza widza w temat wojny wywiadów. Autor opowiada o początkowych klęskach brytyjskiej Royal Navy w II wojnie światowej i powstaniu centrum brytyjskich kryptologów w Bletchley Park.
Czas trwania: 23min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny
14:35 Sensacje XX wieku - Enigma cz. 2 Logo TVP Historia
Druga część odcinka poświęconego maszynie szyfrującej Enigma. We wnętrzach pałacyku w Bletchley Park autor opowiada o szczegółach prac brytyjskich kryptologów podczas II wojny światowej nad odczytywaniem szyfrogramów wroga.
Czas trwania: 24min. / Polska / 1999 / cykl dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 1 Logo TVP Historia
Rola polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. 31 sierpnia 1939 r. pracownicy MSZ - u, archiwów wojskowych i wywiadu rozpoczęli palenie akt. Nie udało się zniszczyć lub zabezpieczyć wszystkich akt; niektóre ważne dokumenty trafiły w ręce Abwehry.
Czas trwania: 24min. / Polska / 2001 / cykl dokumentalny
19:55 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 2 Logo TVP Historia
Druga część odcinka poświęconego roli polskiego wywiadu w okresie II wojny światowej.
Czas trwania: 24min. / Polska / 2001 / cykl dokumentalny

2017-09-07

05:00 Sensacje XX wieku: Kutrzeba, odc. 6 Logo FOKUS TV
Podczas gdy niemieckie siły zbrojne nacierały na Warszawę od północy i południa oraz spychały pobite i wykrwawione polskie wojska, armia "Poznań" - nie atakowana przez przeciwników - zachowała pełną formę. Marszałek Rydz-Śmigły odrzucił bowiem propozycję dowódcy tego wojskowego zgrupowania, generała Tadeusza Kutrzeby, aby uderzyć w bok niemieckiej 8. armii. Od 3 września 1939 roku - zgodnie z rozkazami - armia "Poznań" cofała się z Wielkopolski w stronę Warszawy, aby zająć pozycje obronne za Wisłą.
Czas trwania: 47min. / Polska / 2002 / program historyczny
14:05 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 1 Logo TVP Historia
Rola polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. 31 sierpnia 1939 r. pracownicy MSZ - u, archiwów wojskowych i wywiadu rozpoczęli palenie akt. Nie udało się zniszczyć lub zabezpieczyć wszystkich akt; niektóre ważne dokumenty trafiły w ręce Abwehry.
Czas trwania: 24min. / Polska / 2001 / cykl dokumentalny
14:35 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 2 Logo TVP Historia
Druga część odcinka poświęconego roli polskiego wywiadu w okresie II wojny światowej.
Czas trwania: 24min. / Polska / 2001 / cykl dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 3 Logo TVP Historia
Cykl popularyzujący wiedzę o historii XX wieku. Odcinek poświęcony roli polskiego wywiadu w okresie II wojny światowej. 31 sierpnia 1939 pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, archiwów wojskowych i wywiadu rozpoczęli gorączkowe palenie akt.
Czas trwania: 25min. / Polska / 2001 / cykl dokumentalny
20:00 Sensacje XX wieku - Tajemnica berlińskiego bunkra, cz. 1 Logo TVP Historia
Historia ta zaczęła się pod koniec wojny w 1945 roku, kiedy Adolf Hitler w obawie przed bombardowaniami przeprowadzanymi przez aliantów, zdecydował o przeniesieniu swej kwatery do bunkra wybudowanego pod ogrodem Kancelarii Rzeszy.
Czas trwania: 25min. / Polska / 2000 / cykl dokumentalny

2017-09-08

05:00 Sensacje XX wieku: Mata Hari, odc. 7 Logo FOKUS TV
Margaretha Gertruda Zelle znana jako Mata Hari urodziła się w 1876 roku w Holandii. Jako 18-latka wyjeżdża z Amsterdamu, gdyż jej romans z dyrektorem szkoły wywołał skandal. Niebawem wychodzi za mąż za znacznie starszego od siebie oficera wojsk kolonialnych, MacLeoda, który niedługo po ślubie opuszcza ją. Zostaje sama i bez środków do życia. Trzy lata później zaczyna występować jako tancerka, w Paryżu, a jeszcze później odwiedza Berlin. Miewa kochanków wśród znanych polityków i wysokich urzędników. Po wybuchu I wojny światowej niemieckie władze potraktowały ją jako obywatelkę wrogiego państwa i zagroziły internowaniem. Wraca wówczas do Holandii, skąd następnie udaje się do stolicy Francji. Od 1916 roku zostaje uznana za niemiecką agentkę i jest nieustannie śledzona. Potrzebując pieniędzy, przyjmuje propozycję pracy rzecz Francji, jako szpieg. Zadaniem jej jest uwiedzenie niemieckiego następcy tronu i wydobycie od niego cennych informacji. Zostaje aresztowana pod zarzutem szpiegostwa, a następnie rozstrzelana 15 października 1917 roku. Działalność jej do dziś budzi kontrowersje i pozostawia wiele niejasności.
Czas trwania: 48min. / Polska / 2004 / program historyczny
14:10 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 3 Logo TVP Historia
Cykl popularyzujący wiedzę o historii XX wieku. Odcinek poświęcony roli polskiego wywiadu w okresie II wojny światowej. 31 sierpnia 1939 pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, archiwów wojskowych i wywiadu rozpoczęli gorączkowe palenie akt.
Czas trwania: 25min. / Polska / 2001 / cykl dokumentalny
14:40 Sensacje XX wieku - Tajemnica berlińskiego bunkra, cz. 1 Logo TVP Historia
Historia ta zaczęła się pod koniec wojny w 1945 roku, kiedy Adolf Hitler w obawie przed bombardowaniami przeprowadzanymi przez aliantów, zdecydował o przeniesieniu swej kwatery do bunkra wybudowanego pod ogrodem Kancelarii Rzeszy.
Czas trwania: 25min. / Polska / 2000 / cykl dokumentalny
19:30 Sensacje XX wieku - Tajemnica berlińskiego bunkra, cz. 2 Logo TVP Historia
W schronie Kancelarii Rzeszy w centrum Berlina słychać było odgłosy walki trwającej w sąsiedztwie. Radzieccy żołnierze znajdowali się w odl. stu kilkudziesięciu metrów od wejścia do schronu i lada moment mogli przerwać obronę i wedrzeć się do wnętrza.
Czas trwania: 24min. / Polska / 2000 / cykl dokumentalny
20:10 Sensacje XX wieku - Tajemnica berlińskiego bunkra, cz. 3 Logo TVP Historia
Trzecia część cyklu opowiadającego o upadku III Rzeszy, śmierci Hitlera i jego najbliższych współpracowników oraz ostatnich dniach II w.św, zaczyna się w momencie podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Nastąpiło to 8 maja 1945 roku.
Czas trwania: 23min. / Polska / 2000 / cykl dokumentalny

2017-09-09

05:00 Sensacje XX wieku: Noc długich noży, odc. 8 Logo FOKUS TV
1 lipca 1934 roku z rozkazu Hitlera w więziennej celi pod Monachium zamknięto jednego z najpotężniejszych ludzi Niemiec. Był to Ernst Röhm, szef SA - organizacji militarnej skupiającej w swych szeregach 3 miliony żołnierzy. Wcześniej odziały SA terroryzując przeciwników, skutecznie doprowadziły Hitlera do władzy, którą uzyskał w 1933 roku, gdy prezydent powierzył mu utworzenie rządu. Czy już wtedy bojówki Röhma i on sam przestały być potrzebne Hitlerowi?
Czas trwania: 45min. / Polska / 2003 / program historyczny

2017-09-10

05:00 Sensacje XX wieku: Operacja "Odessa", odc. 9 Logo FOKUS TV
Nazwa operacji jest akronimem nazwy organizacji zrzeszającej byłych esesmanów, którzy pod koniec wojny dorobili się olbrzymich majątków.
Czas trwania: 46min. / Polska / 2004 / program historyczny

2017-09-11

05:00 Sensacje XX wieku: Operacja "Odessa", odc. 10 Logo FOKUS TV
Nazwa operacji jest akronimem nazwy organizacji zrzeszającej byłych esesmanów, którzy pod koniec wojny dorobili się olbrzymich majątków.
Czas trwania: 44min. / Polska / 2004 / program historyczny
14:00 Sensacje XX wieku - Tajemnica berlińskiego bunkra, cz. 2 Logo TVP Historia
W schronie Kancelarii Rzeszy w centrum Berlina słychać było odgłosy walki trwającej w sąsiedztwie. Radzieccy żołnierze znajdowali się w odl. stu kilkudziesięciu metrów od wejścia do schronu i lada moment mogli przerwać obronę i wedrzeć się do wnętrza.
Czas trwania: 24min. / Polska / 2000 / cykl dokumentalny
14:35 Sensacje XX wieku - Tajemnica berlińskiego bunkra, cz. 3 Logo TVP Historia
Trzecia część cyklu opowiadającego o upadku III Rzeszy, śmierci Hitlera i jego najbliższych współpracowników oraz ostatnich dniach II w.św, zaczyna się w momencie podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Nastąpiło to 8 maja 1945 roku.
Czas trwania: 23min. / Polska / 2000 / cykl dokumentalny
19:25 Sensacje XX wieku - ''Historia nikczemności'' Logo TVP Historia
O życiu Franza Konrada przed II w. św. nie wiadomo wiele. Ur. się w Wiedniu w 1906 r. 11 miesięcy swego życia spędził w więzieniu skazany za kradzież. Przestępcza przeszłość nie zaszkodziła Konradowi, kiedy wstępował do niem. partii nazistowskiej NSDAP.
Czas trwania: 49min. / Polska / 2005

2017-09-12

05:00 Sensacje XX wieku: Polowanie na mózgi, odc. 11 Logo FOKUS TV
Skrywana historia ostatnich miesięcy II wojny światowej. Wówczas specjalne oddziały amerykańskie i radzieckie próbowały schwytać niemieckich konstruktorów rakiet.
Czas trwania: 48min. / Polska / 2002 / program historyczny
14:05 Sensacje XX wieku - ''Historia nikczemności'' Logo TVP Historia
O życiu Franza Konrada przed II w. św. nie wiadomo wiele. Ur. się w Wiedniu w 1906 r. 11 miesięcy swego życia spędził w więzieniu skazany za kradzież. Przestępcza przeszłość nie zaszkodziła Konradowi, kiedy wstępował do niem. partii nazistowskiej NSDAP.
Czas trwania: 49min. / Polska / 2005
19:25 Sensacje XX wieku - Skarby Trzeciej Rzeszy Logo TVP Historia
Jedna z najbardziej tajemniczych spraw II wojny - zaginięcie części skarbu III Rzeszy, rezerw walutowych i złota Reichsbanku. Miliardy dolarów zostały wykradzione w celu finansowania ucieczek esesmanów i tworzeniu organizacji neonazistowskich po wojnie.
Czas trwania: 48min. / Polska / 2003 / widowisko kameralne

2017-09-13

14:15 Sensacje XX wieku - Skarby Trzeciej Rzeszy Logo TVP Historia
Jedna z najbardziej tajemniczych spraw II wojny - zaginięcie części skarbu III Rzeszy, rezerw walutowych i złota Reichsbanku. Miliardy dolarów zostały wykradzione w celu finansowania ucieczek esesmanów i tworzeniu organizacji neonazistowskich po wojnie.
Czas trwania: 48min. / Polska / 2003 / widowisko kameralne
19:30 Sensacje XX wieku - Operacja Odessa cz. I Logo TVP Historia
W końcu 1944 roku wojna miała się ku końcowi, Hitler liczył na ostatnie uderzenie swoich wojsk. Ofensywa w Ardenach miała rozdzielić wojska amerykańskie od brytyjskich i doprowadzić do zajęcia przez Niemcy portu w Antwerpii. I
Czas trwania: 46min. / Polska / 2004

2017-09-14

14:15 Sensacje XX wieku - Operacja Odessa cz. I Logo TVP Historia
W końcu 1944 roku wojna miała się ku końcowi, Hitler liczył na ostatnie uderzenie swoich wojsk. Ofensywa w Ardenach miała rozdzielić wojska amerykańskie od brytyjskich i doprowadzić do zajęcia przez Niemcy portu w Antwerpii. I
Czas trwania: 46min. / Polska / 2004
19:35 Sensacje XX wieku - Operacja Odessa cz. II Logo TVP Historia
W ostatnich miesiącach istnienia III Rzeszy, kiedy klęska hitlerowskich Niemiec była nieunikniona, członkowie SS zaczęli przejawiać niezwykłą aktywność. Esesmani wdzierali się do niemieckich banków i wywozili stamtąd złoto i kosztowności.
Czas trwania: 44min. / Polska / 2004

2017-09-15

14:00 Sensacje XX wieku - Operacja Odessa cz. II Logo TVP Historia
W ostatnich miesiącach istnienia III Rzeszy, kiedy klęska hitlerowskich Niemiec była nieunikniona, członkowie SS zaczęli przejawiać niezwykłą aktywność. Esesmani wdzierali się do niemieckich banków i wywozili stamtąd złoto i kosztowności.
Czas trwania: 44min. / Polska / 2004
19:30 Sensacje XX wieku - Tajemniczy zamek Logo TVP Historia
W 1945 roku, gdy klęska Rzeszy była już właściwie przesądzona, zachodni wojskowi i politycy coraz baczniej przyglądali się dotychczasowemu radzieckiemu sprzymierzeńcy, a w najbliższej przyszłości - potencjalnemu rywalowi lub wręcz wrogowi.
Czas trwania: 48min. / Polska / 2004 / cykl dokumentalny
Strona zawiera informacje na temat godzin emisji oraz obsady pozycji Sensacje XX wieku. Jeżeli stacje telewizyjne planują w najbliższym czasie nadać audycję w sekcji najbliższe emisje umieszczone są informacje na temat jakiego dnia, o której godzinie oraz na jakiej antenie można obejrzeć program. W przypadku braku Sensacje XX wieku w ramówkach jakiekogokolwiek kanału wyświetlona jest lista poprzednich emisji z ostatnich 30 dni. Brak informacji na temat poprzednich i przyszłych wyświetleń oznacza, że żadna z ponad 160 stacji obecnych w programie telewizyjnym naziemna.info, nie nadawała audycji i nie planuje tego w najbliższym czasie.
© 2016 - PROGRAM TV - przewodnik telewizyjny naziemna.info