Program dokumentalny w telewizji, program TV i plan emisji

Najbliższe emisje

Emisja program dokumentalny będzie miała miejsce:

2018-02-18

08:25   Oddać dziecko, sez. 2, odc. 7/12 Godziny emisji Logo TVN Style
12:00   Skarby odc. 7 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 28min. / program dokumentalny
12:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 13 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
13:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 14 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
14:50   Tajemnice starożytnego Egiptu Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 41min. / United Kingdom / 2011 / program dokumentalny
17:00   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 11 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
19:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 14 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny

2018-02-19

02:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 14 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
02:35   Antresolka profesorka Nerwosolka Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 49min. / Poland / 2012 / program dokumentalny
10:00   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 11 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
11:00   Geneza katastrofy, odc. 7/8 Godziny emisji Logo TVN Turbo
20:15   Azjatyckie siły specjalne, odc. 6/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 10 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
22:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny

2018-02-20

01:25   W cieniu Nefertuma Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 53min. / Poland / 2004 / program dokumentalny
02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
05:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
10:00   Skarby odc. 7 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 28min. / program dokumentalny
14:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
15:05   Diety na celowniku, odc. 1/2 Godziny emisji Logo TVN Style
16:30   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 11 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
20:40   Oddać dziecko, sez. 2, odc. 8/12 Godziny emisji Logo TVN Style
20:45   Żarty śmierci, odc. 8 Godziny emisji Logo TVN Turbo
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
23:00   Skarby odc. 7 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 28min. / program dokumentalny
23:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny

2018-02-21

02:30   Zapomniana nekropola Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 52min. / Poland / 2002 / program dokumentalny
02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 4 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
16:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
22:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 16 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
23:30   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 11 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
23:45   Azjatyckie siły specjalne, odc. 6/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-02-22

01:10   Everest - przesunąć horyzont Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 63min. / Poland / 2007 / program dokumentalny
02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 5 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
02:55   Protektorat Litwa Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 33min. / Poland / 2016 / program dokumentalny
05:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 16 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
08:30   Geneza katastrofy, odc. 7/8 Godziny emisji Logo TVN Turbo
11:20   Mistrzowie drewna, sez. 3, odc. 8 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
12:15   Mistrzowie drewna, sez. 3, odc. 9 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
13:15   Mistrzowie drewna, sez. 3, odc. 10 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
14:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 16 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
17:30   Skarby odc. 7 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 28min. / program dokumentalny
18:30   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 12 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 27min. / program dokumentalny
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
23:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 16 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny

2018-02-23

01:30   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 12 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 27min. / program dokumentalny
02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 6 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
02:55   Wszystko prawie o wyprawie Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 40min. / Poland / 2006 / program dokumentalny
06:30   Diety na celowniku, odc. 1/2 Godziny emisji Logo TVN Style
10:00   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 12 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 27min. / program dokumentalny
16:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 16 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
17:30   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 12 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 27min. / program dokumentalny
19:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
22:00   Skarby odc. 8 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 28min. / program dokumentalny
23:30   Oddać dziecko, sez. 2, odc. 8/12 Godziny emisji Logo TVN Style

2018-02-24

02:25   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 7 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
02:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
05:00   Skarby odc. 8 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 28min. / program dokumentalny
11:00   Skarby odc. 8 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 28min. / program dokumentalny
11:30   Tajemnice starożytnego Egiptu Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 41min. / United Kingdom / 2011 / program dokumentalny
13:00   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 12 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 27min. / program dokumentalny
17:30   Skarby odc. 8 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 28min. / program dokumentalny
19:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
22:15   Azjatyckie siły specjalne, odc. 7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
23:30   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 12 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 27min. / program dokumentalny
23:55   Żarty śmierci, odc. 8 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-02-25

01:10   Geneza katastrofy, odc. 7/8 Godziny emisji Logo TVN Turbo
02:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
03:10   Przez wiry i porohy Dniestru Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 34min. / Poland / 2016 / program dokumentalny
08:25   Oddać dziecko, sez. 2, odc. 8/12 Godziny emisji Logo TVN Style
12:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 15 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 25min. / program dokumentalny
13:00   Chata. Rekonstrukcja odc. 16 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
17:00   Dlaczego Izrael ma znaczenie odc. 12 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 27min. / program dokumentalny
19:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 16 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny

2018-02-26

02:30   Chata. Rekonstrukcja odc. 16 Godziny emisji Logo TBN Polska
Czas trwania: 26min. / program dokumentalny
02:55   Twarze historii Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 35min. / Poland / 2014 / program dokumentalny
11:00   Geneza katastrofy, odc. 8 Godziny emisji Logo TVN Turbo
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 4 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-02-27

02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 8 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:05   Wyspa Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 28min. / Poland / 2012 / program dokumentalny
15:05   Diety na celowniku, odc. 2 Godziny emisji Logo TVN Style
20:40   Oddać dziecko, sez. 2, odc. 9/12 Godziny emisji Logo TVN Style
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 5 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-02-28

02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 9 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
02:50   Twarze historii Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 35min. / Poland / 2014 / program dokumentalny
20:00   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 1/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 6 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-01

00:00   Azjatyckie siły specjalne, odc. 7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 10 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:00   Wszystko prawie o wyprawie Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 40min. / Poland / 2006 / program dokumentalny
11:25   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
12:20   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
13:15   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 7 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-02

02:30   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
06:30   Diety na celowniku, odc. 2 Godziny emisji Logo TVN Style
23:30   Oddać dziecko, sez. 2, odc. 9/12 Godziny emisji Logo TVN Style

2018-03-03

02:25   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
11:30   Huragan Sandy Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 43min. / United Kingdom / 2012 / program dokumentalny

2018-03-04

02:30   Protektorat Litwa Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 33min. / Poland / 2016 / program dokumentalny
03:10   Przez wiry i porohy Dniestru Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 34min. / Poland / 2016 / program dokumentalny
07:25   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 1/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny

2018-03-05

02:30   Wszystko prawie o wyprawie Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 40min. / Poland / 2006 / program dokumentalny
02:45   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:20   Halny Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 30min. / Poland / 2012 / program dokumentalny
03:30   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 8 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-06

00:15   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 1/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:30   Obrazki z Makalu Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 22min. / Poland / 2002 / program dokumentalny
09:30   Żarty śmierci, odc. 1 Godziny emisji Logo TVN Turbo
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 9 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-07

02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 4 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
11:00   Żarty śmierci, odc. 1 Godziny emisji Logo TVN Turbo
20:00   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 2/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 10 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-08

01:55   Zapomniana nekropola Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 52min. / Poland / 2002 / program dokumentalny
02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 5 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
11:30   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 4 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
12:30   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 5 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
13:25   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 6 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-09

02:30   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 6 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
02:50   Świat Młodych Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 50min. / Poland / 2012 / program dokumentalny
08:00   Żarty śmierci, odc. 1 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-03-10

02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 7 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:15   Wyspa Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 28min. / Poland / 2012 / program dokumentalny

2018-03-11

07:30   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 2/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
16:35   Zapaśniczka z Boliwii Godziny emisji Logo Travel Channel

2018-03-12

02:40   Zimą na Shishę Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 25min. / Poland / 2005 / program dokumentalny
02:45   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:10   Wszystko prawie o wyprawie Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 40min. / Poland / 2006 / program dokumentalny
03:30   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 4 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-13

00:15   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 2/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 8 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:25   Wyspa Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 28min. / Poland / 2012 / program dokumentalny
09:30   Żarty śmierci, odc. 2/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-14

02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 9 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
11:00   Żarty śmierci, odc. 2/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
20:00   Program, odc. 3/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 4 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-15

02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 10 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
11:30   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 7 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
12:30   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 8 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
13:25   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 9 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 5 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-16

02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:30   Brudna ręka Chevronu Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 19min. / Poland / 2014 / program dokumentalny
08:00   Żarty śmierci, odc. 2/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-03-17

01:45   Everest - przesunąć horyzont Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 63min. / Poland / 2007 / program dokumentalny
02:50   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:30   Megakonstrukcje, odc. 1/6 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-03-18

07:25   Program, odc. 3/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny

2018-03-19

02:45   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 5 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:30   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 6 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 6 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-20

00:15   Program, odc. 3/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
02:40   Zaginiony faraon Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 49min. / Poland / 2015 / program dokumentalny
09:30   Żarty śmierci, odc. 3/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 7 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-21

02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 4 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
11:00   Żarty śmierci, odc. 3/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
20:00   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 4/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 8 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-22

02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 5 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
02:55   W cieniu Nefertuma Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 53min. / Poland / 2004 / program dokumentalny
11:30   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 10 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
12:30   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
13:25   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 9 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-23

02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 6 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:20   Obrazki z Makalu Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 22min. / Poland / 2002 / program dokumentalny
08:00   Żarty śmierci, odc. 3/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-03-24

02:45   Zimą na Shishę Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 25min. / Poland / 2005 / program dokumentalny
02:45   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 7 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:20   Protektorat Litwa Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 33min. / Poland / 2016 / program dokumentalny
06:55   Megakonstrukcje, odc. 1/6 Godziny emisji Logo TVN Turbo
21:30   Megakonstrukcje, odc. 2/6 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-03-25

03:10   Przez wiry i porohy Dniestru Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 34min. / Poland / 2016 / program dokumentalny
07:30   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 4/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny

2018-03-26

02:45   Everest - przesunąć horyzont Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 63min. / Poland / 2007 / program dokumentalny
02:45   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 7 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:30   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 8 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 10 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-27

00:15   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 4/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
02:20   Reksio i inni Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 51min. / Poland / 2012 / program dokumentalny
02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 8 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
03:25   Halny Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 30min. / Poland / 2012 / program dokumentalny
09:30   Żarty śmierci, odc. 4/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-28

02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 9 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
11:00   Żarty śmierci, odc. 4/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo
20:00   Składaki z Las Vegas, sez. 3, odc. 5/12 Godziny emisji Logo TVN Turbo
Kanada program dokumentalny
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-29

02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 10 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
11:30   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
12:30   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 4 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
13:20   Mistrzowie drewna, sez. 2, odc. 5 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
21:00   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 3 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore

2018-03-30

02:40   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 1 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
02:55   Życie pisane podróżą Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 52min. / Poland / 2012 / program dokumentalny
08:00   Żarty śmierci, odc. 4/7 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-03-31

02:35   Mistrzowie drewna, sez. 4, odc. 2 Godziny emisji Logo Polsat Viasat Explore
06:55   Megakonstrukcje, odc. 2/6 Godziny emisji Logo TVN Turbo
11:30   Tajfun na Filipinach Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 43min. / United Kingdom / 2013 / program dokumentalny
21:30   Megakonstrukcje, odc. 3/6 Godziny emisji Logo TVN Turbo

2018-04-01

03:05   Wszystko prawie o wyprawie Godziny emisji Logo METRO
Czas trwania: 40min. / Poland / 2006 / program dokumentalny
Strona zawiera informacje na temat godzin emisji oraz obsady pozycji z kategorii program dokumentalny. W sekcji najbliższe emisje umieszczone są informacje na temat jakiego dnia, o której godzinie oraz na jakiej antenie można obejrzeć pasujące do kateogrii programy, seriale i filmy.
© 2016-2018 - PROGRAM TV - przewodnik telewizyjny naziemna.info