Program religijny w telewizji, program TV i plan emisji

Najbliższe emisje

Emisja program religijny będzie miała miejsce:

2017-10-18

15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-19

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:35 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
13:20 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Czy na modlitwie trzeba klęczeć? Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
20:40 Oblicza wiary - odc. 82 Godziny emisji Logo TVP3 Opole
Czas trwania: 20min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-20

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:45 Duc in altum Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
13:55 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
14:55 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
15:20 Mocni w wierze Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 30min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Gdy kpią z wierzącego… Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-21

08:55 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
10:02 Z życia kościoła Godziny emisji Logo TVP3 Poznań
Czas trwania: 15min. / Polska / program religijny
13:55 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:30 Jak sobie radzić z cierpieniem? odc. 18 Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 27min. / USA / 2002 / program religijny
18:02 Drogi wiary - Drogi wiary - magazyn ekumeniczny 6 Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / Polska / 2017 / program religijny
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-22

08:00 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
08:25 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
10:30 Msza św. z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Godziny emisji Logo NTL Radomsko
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny
20:47 Drogi wiary - Drogi wiary - magazyn ekumeniczny 6 Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-23

08:22 Drogi wiary - Drogi wiary - magazyn ekumeniczny 6 Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / Polska / 2017 / program religijny
09:25 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
11:55 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Czy zawsze mówić o Bogu? Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
16:10 Sanktuaria polskie Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 20min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-24

08:35 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
11:05 Mocni w wierze Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 30min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Dusza dziecka po aborcji Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-25

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:25 Sanktuaria polskie Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 20min. / Polska / 2017 / program religijny
09:45 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Konsekwencje ulegania pokusie Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-26

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:35 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Co przeszkadza w modlitwie? Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-27

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:35 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
09:45 Duc in altum Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
15:20 Mocni w wierze Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 30min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Urodziny własnego kościoła Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
16:55 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-28

08:55 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny VI rok Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny
10:02 Z życia kościoła Godziny emisji Logo TVP3 Poznań
Czas trwania: 15min. / Polska / program religijny
10:30 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
13:55 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:30 Jak sobie radzić z cierpieniem? odc. 19 Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 27min. / USA / 2002 / program religijny
18:02 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / program religijny
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-29

08:00 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
08:25 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
10:00 CREDO. Magazyn ekumeniczny Godziny emisji Logo TVP3 Katowice
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
10:30 Msza św. z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Godziny emisji Logo NTL Radomsko
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny
20:47 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / program religijny

2017-10-30

08:22 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 22min. / program religijny
09:25 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
11:55 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Wiara a rozum Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
16:10 Sanktuaria polskie Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 20min. / Polska / 2017 / program religijny
17:20 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-10-31

08:35 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
11:05 Mocni w wierze Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 30min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć - Święcenia bez powołania Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-11-01

08:00 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:20 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
09:25 Sanktuaria polskie Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 20min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
16:45 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
20:32 Z życia kościoła Godziny emisji Logo TVP3 Poznań
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016 / program religijny

2017-11-02

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:35 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:15 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny VI rok Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-11-03

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:35 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
09:45 Duc in altum Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
11:20 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
14:55 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
15:20 Mocni w wierze Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 30min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-11-04

08:55 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
10:30 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
13:55 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:30 Jak sobie radzić z cierpieniem? odc. 20 Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 27min. / USA / 2002 / program religijny
18:02 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / program religijny
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-11-05

08:00 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
08:25 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
10:00 Z życia kościoła Godziny emisji Logo TVP3 Poznań
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016 / program religijny
10:30 Msza św. z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Godziny emisji Logo NTL Radomsko
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny
20:47 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / program religijny

2017-11-06

08:22 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 22min. / program religijny
09:25 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
10:00 CREDO. Magazyn ekumeniczny Godziny emisji Logo TVP3 Katowice
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016 / program religijny
11:55 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:45 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
16:10 Sanktuaria polskie Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 20min. / Polska / 2017 / program religijny
19:01 Pod Twoją obronę Godziny emisji Logo TVP3 Białystok
Czas trwania: 25min. / Polska / 2016 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
19:30 U źródeł wiary Godziny emisji Logo TVP3 Białystok
Czas trwania: 28min. / Polska / 2016 / program religijny

2017-11-07

07:31 Pod Twoją obronę Godziny emisji Logo TVP3 Białystok
Czas trwania: 25min. / Polska / 2016 / program religijny
08:35 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
11:05 Mocni w wierze Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 30min. / Polska / 2017 / program religijny
11:35 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
19:31 Pod Twoją obronę Godziny emisji Logo TVP3 Białystok
Czas trwania: 25min. / Polska / 2016 / program religijny

2017-11-08

07:31 U źródeł wiary Godziny emisji Logo TVP3 Białystok
Czas trwania: 28min. / Polska / 2016 / program religijny
08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:25 Sanktuaria polskie Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 20min. / Polska / 2017 / program religijny
09:45 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
16:45 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
19:36 U źródeł wiary Godziny emisji Logo TVP3 Białystok
Czas trwania: 28min. / Polska / 2016 / program religijny
20:38 Z życia kościoła Godziny emisji Logo TVP3 Poznań
Czas trwania: 14min. / Polska / 2016 / program religijny

2017-11-09

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:35 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny
19:25 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-11-10

08:40 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
09:35 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
09:45 Duc in altum Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
13:55 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
14:55 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
15:20 Mocni w wierze Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 30min. / Polska / 2017 / program religijny
15:50 Ma się rozumieć Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 8min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-11-11

08:00 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
10:35 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
13:05 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
13:55 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
18:02 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / program religijny
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-11-12

08:00 Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 4min. / Polska / 2017 / program religijny
08:25 Święty na każdy dzień Premiera Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 15min. / Polska / 2017 / program religijny
10:00 Z życia kościoła Godziny emisji Logo TVP3 Poznań
Czas trwania: 15min. / Polska / 2016 / program religijny
10:30 Msza św. z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Godziny emisji Logo NTL Radomsko
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny
15:20 Święty na każdy dzień Godziny emisji Logo TV Trwam
Czas trwania: 5min. / Polska / 2017 / program religijny
20:47 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 25min. / program religijny

2017-11-13

08:22 Drogi wiary Godziny emisji Logo TVP3 Wrocław
Czas trwania: 22min. / program religijny

2017-11-19

10:30 Msza św. z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Godziny emisji Logo NTL Radomsko
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-11-26

10:30 Msza św. z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Godziny emisji Logo NTL Radomsko
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny

2017-12-03

10:30 Msza św. z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu Godziny emisji Logo NTL Radomsko
Czas trwania: 60min. / Polska / 2017 / program religijny
Strona zawiera informacje na temat godzin emisji oraz obsady pozycji z kategorii program religijny. W sekcji najbliższe emisje umieszczone są informacje na temat jakiego dnia, o której godzinie oraz na jakiej antenie można obejrzeć pasujące do kateogrii programy, seriale i filmy.
© 2016 - PROGRAM TV - przewodnik telewizyjny naziemna.info